Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, bekijk dan de online versie
A+O fonds Rijk
Nieuwsbrief januari 2013
In deze nieuwsbrief:
De Kwaliteitsagenda
Werkdruk? Het kan ook anders                  
Nog 1 jaar gratis loopbaanadvies! 
Blik vooruit: nog één jaar 1000 euro voor je carrière 
Subsidie voor arbeidsmarktprojecten en werkervaringsplaatsen                    
Vijfde leernetwerkbijeenkomst: Bricks, Bytes en Behaviour            
Sterk diversiteitsklimaat biedt voordelen en kan problemen oplossen            
Training ‘Het effectieve functioneringsgesprek’
De Kwaliteitsagenda
Binnen het A+O fonds Rijk werken sociale partners sinds 2011 aan de gezamenlijke Kwaliteitsagenda. Nu cao-onderhandelingen zijn vastgelopen en er geen overeenstemming wordt bereikt over nieuw sociaal beleid hebben de vakbonden aangegeven de samenwerking in de projecten van de Kwaliteitsagenda op te schorten. Dat betekent dat er voorlopig geen gezamenlijke projecten meer worden uitgevoerd. De werkgever zet verschillende projecten (bijvoorbeeld Leidinggeven in een veranderende context en Train je Rijk) uit de Kwaliteitsagenda onder zijn eigen verantwoordelijkheid voort. Daarnaast hebben de vakbonden zelf diverse projecten geïnitieerd, zoals de training ‘Het effectieve functioneringsgesprek’.

Namens het Bestuur van het A+O fonds Rijk


Marco Ouwehand, voorzitter

Emilie Schreuder, secretaris/penningmeester
 
Werkdruk? Het kan ook anders
Wilt u als leidinggevende met uw medewerkers actief aan de slag met de aanpak van werkdruk? Het A+O fonds Rijk kan u op weg helpen met:
  • ondersteuning bij een werkdrukproject;
  • een train-de-trainerprogramma;
  • informatiemateriaal over werkdruk: zes mogelijke benaderingen en twaalf succesfactoren.
Met dit project wil het A+O fonds Rijk werkdruk onder de aandacht brengen en de ontwikkelde handreikingen en instrumenten verspreiden en borgen, om werkdrukproblemen bij het Rijk beheersbaar te maken.

Lees meer ...
Twitter Facebook LinkedIn
Nog 1 jaar gratis loopbaanadvies!
Rijksmedewerkers die aan de slag willen met hun loopbaan binnen of buiten de rijksoverheid kunnen nog tot en met 31 december 2013 via het A+O fonds Rijk een gratis loopbaanadvies aanvragen. Het loopbaanadvies helpt de rijksmedewerker een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Voor het aanvragen van een vertrouwelijk en professioneel loopbaanadvies kun je op je werk bij je leidinggevende of directie P&O terecht. Het kan ook buiten de werksituatie om door tussenkomst van A+O fonds Rijk. Hierdoor is anonimiteit verzekerd.  De rijksmedewerker bepaalt zelf of hij het loopbaanadvies voor zichzelf houdt of het aankaart bij het jaarlijkse loopbaangesprek.

In totaal is maximaal 500.000 euro beschikbaar.

Lees meer ...
Twitter Facebook LinkedIn
Blik vooruit: nog één jaar 1000 euro voor je carrière
Het A+O fonds Rijk heeft de regeling Blik vooruit met een jaar verlengd. Rijksmedewerkers die drie jaar of langer in dezelfde functie bij hetzelfde rijksonderdeel werken en het tijd vinden om wat nieuws te leren, kunnen gebruik maken van deze scholingsregeling. Voor een vervolgstap in de carrière kan via deze regeling een cursus of opleiding van maximaal 1000 euro worden gekozen. De cursus of opleiding is geheel ter eigen keuze, als hij maar gericht is op het ontwikkelen van de loopbaan binnen of buiten de rijksoverheid. Verzoeken kunnen tot en met 31 december 2013 worden ingediend.

Lees meer ...
 
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidies voor arbeidsmarktprojecten…
Hebt u een goed idee om de arbeidsmarkt, werkgelegenheid en scholing in de sector Rijk te verbeteren? Het A+O fonds Rijk nodigt u uit om uw ideeën voor een arbeidsmarktproject in de sector aan ons voor te leggen. Wellicht komt u in aanmerking voor een subsidie van maximaal 75 procent van de projectkosten. Loonkosten zijn deels subsidiabel.
U kunt de mogelijkheden eerst met ons bespreken of een conceptaanvraag voorleggen. De projectleiders van het fonds kunnen u helpen bij het opzetten en uitvoeren van uw project.

...en voor werkervaringsplaatsen

Ook als u iemand in dienst neemt die minimaal een half jaar werkloos is, kunt u subsidie aanvragen bij het A+O fonds Rijk. De regeling geldt ook voor kandidaten met een hieraan gelijkgestelde status, zoals arbeidsgehandicapten, vluchtelingen, jongeren onder 23 jaar en herintreders. Voorwaarde is wel dat u de kandidaat boven formatie aanstelt. De subsidie voor loonkosten bedraagt maximaal 12.000 euro. Ook is per kandidaat 3.000 euro subsidie beschikbaar voor scholing en ontwikkeling.

Lees meer ...
Twitter Facebook LinkedIn
Vijfde leernetwerkbijeenkomst: Bricks, Bytes en Behaviour
Exact een jaar na de eerste bijeenkomst, vond op 13 november jl., eveneens in de week van Het Nieuwe Werken (HNW), de vijfde bijeenkomst van het leernetwerk ‘Leidinggeven in een veranderende context’ plaats. Ruim zeventig direct leidinggevenden, MD-adviseurs en adviseurs op het gebied van leiderschapsontwikkeling waren op deze lunchbijeenkomst afgekomen om ervaringen te horen en te delen.

De bijeenkomsten van het leernetwerk worden financieel ondersteund door het A+O fonds Rijk.

Download het verslag
Sterk diversiteitsklimaat biedt voordelen en kan problemen oplossen
Een open bedrijfsklimaat waarin waardering is voor culturele verschillen, kan veel van de bestaande problemen met diversiteit oplossen. Zo’n sterk diversiteitsklimaat biedt bovendien ruimte voor de voordelen van diversiteit: selecteurs herkennen sneller 'afwijkend' talent; allochtone medewerkers stromen minder snel uit en ook leden van de 'meerderheidsgroep' gedijen erin.

Dat concludeert Joep Hofhuis in zijn promotieonderzoek ‘Dealing with differences. Managing the benefits and threats of cultural diversity in the workplace’, in opdracht van het ministerie van BZK. Het A+O fonds Rijk heeft het onderzoek medegefinancierd.

Lees meer …
Twitter Facebook LinkedIn
Training ‘Het effectieve functioneringsgesprek’
Breng je mogelijkheden in kaart!

Wil jij goed voorbereid zijn op je functioneringsgesprek, weten hoe je op een goede manier jouw ambities bespreekbaar kunt maken en wat je loopbaanmogelijkheden zijn? En wil je meer inzicht krijgen in jouw functie in het nieuwe functiegebouw van het Rijk? Geef je dan op voor de training ‘Het effectieve functioneringsgesprek’ van het A+O fonds Rijk en leer in korte tijd hoe jij straks goed het gesprek met je leidinggevende in kunt gaan.

Per 1 januari 2013 maken alle ministeries* gebruik van het nieuwe Functiegebouw Rijk. Door de komst van dit functiegebouw is het mogelijk functies te vergelijken en worden de verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk zichtbaar.

Lees meer …
Twitter Facebook LinkedIn
Initiëren, coördineren, stimuleren en ontwikkelen dat is de rol van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk). Het A+O fonds Rijk initieert vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsbeleid in de sector. Het fonds investeert nadrukkelijk in initiatieven die zijn gericht op de toekomst van het werken bij de Rijksdienst. Het A+O fonds Rijk draagt bij aan visievorming en biedt een proeftuin voor vernieuwende ideeën.
Nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Lange Voorhout 13 Postbus 556 2501 CN Den Haag (070) 376 57 59 info@aofondsrijk.nl www.aofondsrijk.nl