Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, bekijk dan de online versie
A+O fonds Rijk
Nieuwsbrief juli 2019
In deze nieuwsbrief:
Training in de spotlight
Training in de spotlight: Werken aan jouw toekomst
Ook in 2019 kun je als medewerker van het Rijk weer gratis trainingen volgen van het A+O fonds Rijk die jou helpen bij je ontwikkeling, werk en loopbaan. Zo zijn er bijvoorbeeld trainingen over job crafting en communiceren met lef.

Bekijk beschikbare trainingen
Twitter Facebook LinkedIn
Vries Kool
Nieuw bestuurslid Vries Kool stelt zich voor
Een nieuw gezicht bij het A+O fonds Rijk. Op 1 april ben ik begonnen als hoofd van de afdeling personeelsbeleid rijk bij het ministerie van BZK en daardoor ben ik nu ook bestuurslid van het A+O fonds Rijk. Dat is zowel logisch als leuk.

Lees waarom
Twitter Facebook LinkedIn
anoniem solliciteren
Groter bewustzijn vooroordelen door pilot anoniem solliciteren BZK
De pilot anoniem solliciteren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is in april 2019 afgerond. Projectleider Gerda Elfrink kijkt met afdelingshoofd Arina Blom tevreden terug op het project. De pilot droeg onder andere bij aan de bewustwording van eigen vooroordelen bij managers.

Lees hoe
Twitter Facebook LinkedIn
Maatwerk voor Mensen: Gerda
Maatwerk voor Mensen is te leren
Hoe krijg je werkgevers bij het Rijk enthousiast om mensen met een arbeidsbeperking op een nog relatief onbekende manier aan een baan te helpen? Door met ze samen te werken en een netwerk op te zetten waarin ze inspiratie kunnen opdoen uit goede voorbeelden. Genoeg proeftuinen social return waar ze van kunnen leren.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
loopbaanstappen
Steun voor loopbaanstappen schoonmakers Rijk
Schoonmakers hebben vaak meer in hun mars dan je denkt. Ze verdienen de juiste steun bij een loopbaanstap, vindt Ferdi Ersoz, junior HRM-medewerker bij de Rijksschoonmaakorganisatie. Met steun van het A+O fonds Rijk ontwikkelde hij loopbaanstappen en leerlijnen voor deze vaak kwetsbare medewerkers. Ook is er informatiemateriaal ontwikkeld waarmee leidinggevenden beter het gesprek kunnen aangaan met medewerkers in deze branche.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Cross Mentoring
Cross mentoring: op weg naar een inclusieve Rijksoverheid
Een jaar lang hadden vijftien koppels van talentvolle medewerkers met een migratieachtergrond (mentees) en ervaren leidinggevenden bij de rijksoverheid (mentoren) intensief contact met elkaar via het project Cross Mentoring. Verdieping in de achtergrond en waarden van de ander leverde alle deelnemers veel op. Wat zijn de volgende stappen op weg naar een inclusieve Rijksoverheid? Dat was het thema van de bijeenkomst die op 13 juni als afsluiting van het project gehouden werd.

Lees ervaringen
Twitter Facebook LinkedIn
Stuur de nieuwsbrief door
Interessante onderwerpen? Zorg ervoor dat jouw collega ook op de hoogte is van de activiteiten van het A+O fonds Rijk en stuur de nieuwsbrief door!
Coördineren, stimuleren en ontwikkelen dat is de rol van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk). Het A+O fonds Rijk start vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsbeleid op in de sector Rijk. Het fonds investeert nadrukkelijk in initiatieven die zijn gericht op de toekomst van het werken bij de Rijksdienst. Het A+O fonds Rijk draagt bij aan visievorming en biedt een proeftuin voor vernieuwende ideeën.
Nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Lange Voorhout 13 Postbus 556 2501 CN Den Haag (070) 376 57 59 info@aofondsrijk.nl www.aofondsrijk.nl