Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, bekijk dan de online versie
A+O fonds Rijk
Nieuwsbrief juli 2013
In deze nieuwsbrief:
Functioneringsgesprek Rijk App
Unieke App Functioneringsgesprek Rijk
Door de unieke App Functioneringsgesprek Rijk kunnen Rijksmedewerkers zich in korte tijd goed en makkelijk voorbereiden op het functioneringsgesprek. Deze App, ontwikkeld door het A+O fonds Rijk, is gratis te downloaden via de AppStore of Google Play

De App biedt naast informatie over het Functiegebouw Rijk, ook tips en checklists die Rijksmedewerkers helpen om concrete afspraken te maken met de leidinggevende. Handig, makkelijk en behulpzaam bij een optimale voorbereiding op het functioneringsgesprek.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Gouden Mier voor project Loopbaanstappen
Het project Loopbaanstappen, gefinancierd door het A+O fonds Rijk,  is verkozen tot het op één na meest aansprekende, vernieuwende initiatief binnen de bedrijfsvoering van het Rijk. Het project Loopbaanstappen maakt onder andere de carrièremogelijkheden binnen de gehele Rijksdienst zichtbaar. De Gouden Mier stond dit jaar in het teken van de samenwerking tussen overheidsorganisaties.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Brochure ‘Diversiteitsbestendige coaching’

Twee instrumenten voor ondersteunen ‘inclusieve werkomgeving’
Een van de werkgeversprojecten uit het cluster Leiderschap en professionele ruimte is het project ‘Gevarieerd personeelsbestand en inclusieve werkomgeving’. In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers, ongeacht hun leeftijd, levensfase, functieverblijfsduur, geslacht of herkomst tot hun recht. Alle medewerkers worden gerespecteerd, en verschillen worden gewaardeerd en zelfs gezocht  om voor het werk te kunnen benutten. Om Rijksonderdelen hierbij te ondersteunen, heeft het A+O fonds Rijk het rapport ‘Acceptatie en waardering- Benchmark diversiteit en respect’ en de brochure ‘Diversiteitsbestendige coaching’ uitgebracht.

Rapport ‘Acceptatie en waardering-Benchmark diversiteit en respect’

Wilt u weten hoe u het medewerkerstevredenheidsonderzoek kan gebruiken om de mate van inclusiviteit in uw organisatie te meten? Maak dan gebruik van de module die speciaal hiertoe ontwikkeld is. In het rapport Acceptatie en waardering-Benchmark diversiteit en respect leest u hoe u deze specifieke module tijdens het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek in kunt zetten. Vraag naar de module bij Stichting ICTU (www.ictu.nl) als u via de Internetspiegel uw medewerkerstevredenheidsonderzoek houdt.

Brochure ‘Diversiteitsbestendige coaching’

In de brochure ‘Diversiteitsbestendige coaching’ komt de training ‘Omgaan met Verschillen’van InterCoach aan de orde. In deze training leren coaches met een andere blik naar verschil in gedrag te kijken.

Meer informatie bij Hella van de Velde, Hella.velde@minbzk.nl

Factsheets werkgeversprojecten A+O fonds Rijk beschikbaar
Factsheets werkgeversprojecten A+O fonds Rijk beschikbaar
Wilt u meer weten over de werkgeversprojecten van het A+O fonds Rijk, wat u hier aan heeft en wie u kunt benaderen voor meer informatie? Er zijn zes factsheets gemaakt waarin alle lopende werkgeversprojecten worden toegelicht. U vindt er projecten uit de clusters Gezond werken & vitaliteit, Leiderschap & professionele ruimte, Van werk naar werk & arbeidsmarkt en Het Nieuwe Werken. Hiernaast zijn twee factsheets verschenen die dieper ingaan op twee projecten uit het cluster Gezond werken & vitaliteit: Maatschappelijk Verantwoord Werkgeverschap en Expertisecentrum Organisatie en Personeel/Helpdesk Financiële Rechtspositie.

Download hier de factheets:
Marli van den Broek nieuw bestuurslid A+O fonds Rijk
Marli van den Broek nieuw bestuurslid A+O fonds Rijk
Marli van den Broek, directeur Human Resources Management (HRM) bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is met ingang van 1 mei 2013 bestuurslid van het A+O fonds Rijk namens de werkgever. Zij was eerder werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken, De Nederlandsche Bank en in de consultancy.

Lees meer
Twitter Facebook LinkedIn
Bonden en  de werkgever Rijk streven beide naar een kwalitatief hoogwaardige rijksdienst. Om dat doel te bereiken werken ze samen in het A+O fonds Rijk. Het A+O fonds Rijk organiseert concrete activiteiten en projecten, verbindt  bestaande initiatieven en maakt die toegankelijk voor de Rijksdienst. Ook draagt het A+O fonds bij aan visievorming en biedt een proeftuin voor vernieuwende ideeën. We verzamelen goede praktijkvoorbeelden en maken deze toegankelijk voor iedere Rijksmedewerker.   
De digitale nieuwsbrief houdt u op de hoogte onze activiteiten en projecten en verschijnt 5x per jaar.
Nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Lange Voorhout 13 Postbus 556 2501 CN Den Haag (070) 376 57 59 info@aofondsrijk.nl www.aofondsrijk.nl