Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, bekijk dan de online versie
A+O fonds Rijk
Nieuwsbrief april 2013
In deze nieuwsbrief:
Aanvragen informatiepakket ‘Het effectieve functioneringsgesprek’
Breng uw stem uit via Rijksportaal!
Loopbaanontwikkeling en professionalisering van managementondersteuners
Filmpjes Het Nieuwe Werken in de praktijk
Maak vakmanschap zichtbaar; laat ‘pareltjes’ zien
Herdruk onderzoeksrapport ‘Medezeggenschap bij de overheid’
Subsidies voor werkervaringsplaatsen en arbeidsmarktprojecten
Aanvragen informatiepakket ‘Het effectieve functioneringsgesprek’
Ondernemingsraden van de Rijksoverheid kunnen kosteloos een informatiepakket aanvragen om de medewerkers van hun ministerie(onderdeel) te informeren over de training ‘Het effectieve functioneringsgesprek’ en het Functiegebouw Rijk. Het pakket bestaat uit brochures, flyers en posters. Ook is er een powerpointpresentatie beschikbaar. De training ‘Het effectieve functioneringsgesprek’ van het A+O fonds Rijk informeert medewerkers over het nieuwe Functiegebouw Rijk en bereidt hen voor op het houden van een (goed) functioneringsgesprek met hun leidinggevende.

Lees meer ...
 
Twitter Facebook LinkedIn
Breng uw stem uit via Rijksportaal!
Zowel het project Vitaliteit en inzetbaarheid (pdf) als het project Loopbaanstappen (pdf) is voorgedragen voor de Gouden Mier 2013. Beide projecten zijn werkgeversprojecten en worden gesubsidieerd door het A+O fonds Rijk. Door het uitbrengen van uw stem kunt u ervoor zorgen dat één van deze projecten de Gouden Mier 2013 wint. Draagt u één van deze projecten een warm hart toe? Stem dan vóór 12 april via Rijksportaal! (alleen bereikbaar voor rijksmedewerkers)

De Gouden Mier is de prijs die ieder jaar wordt uitgereikt aan aansprekende, vernieuwende initiatieven binnen de bedrijfsvoering van het Rijk. Dit jaar staat de Gouden Mier in het teken van de samenwerking tussen rijksoverheidsorganisaties. De prijs wordt uitgereikt aan het best gelukte project op het gebied van de grensoverstijgende bedrijfsvoering binnen het Rijk.
Twitter Facebook LinkedIn
Loopbaanontwikkeling en professionalisering van managementondersteuners
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Economische zaken en het Expertisecentrum Organisatie en Personeel zijn op 16 januari 2013 een samenwerking overeengekomen voor een programma voor loopbaanontwikkeling en professionalisering van managementondersteuners van het Rijk in 2013 en 2014. Het Rijksbrede programma is genaamd 'Implementatie loopbaanpaden en leerlijnen voor managementondersteuners’ en wordt financieel ondersteund door het A+O fonds Rijk.Lees meer…
Twitter Facebook LinkedIn
Filmpjes Het Nieuwe Werken in de praktijk
Niet meer elke dag van negen tot vijf naar kantoor, overal en altijd kunnen inloggen en je eigen tijd indelen: Het Nieuwe Werken bij het Rijk. Deze werkwijze heeft veel voordelen en zorgt ervoor dat we flexibel, efficiënt en effectief kunnen werken. In deze filmpjes vertellen medewerkers van RijkswaterstaatDienst Justitiële Inrichtingen, Dienst Uitvoering Onderwijs en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hun ervaringen met Het Nieuwe Werken.
Twitter Facebook LinkedIn
Maak vakmanschap zichtbaar, laat ‘pareltjes’ zien
'Inspiratie@café meets Goed Werk Hub’: op maandagmiddag 4 maart 2013 kwamen zo’n vijftig Rijksmedewerkers afkomstig uit verschillende onderdelen van de Rijksoverheid in het LEF future center van Rijkswaterstaat bij elkaar om ideeën uit te wisselen over het thema Vakmanschap en lef ‘Van grenzen naar ruimte’. Tijdens deze bijeenkomst stond het delen van persoonlijke verhalen over vakmanschap en ideeën uitwisselen over professionele ruimte centraal. Hoe houd je als Rijksmedewerker in beleid, beheer en uitvoering in tijden van bezuinigingen en reorganisaties voldoende ruimte voor vakmanschap? Waar liggen mogelijkheden en is er ruimte? Een goed ambtenaar is zich bewust van zijn of haar eigen kwaliteiten, heeft een open agenda en laat ‘pareltjes’ zien.

Lees meer…
 
Twitter Facebook LinkedIn
Herdruk onderzoeksrapport ‘Medezeggenschap bij de overheid’
Het onderzoeksrapport ‘Medezeggenschap bij de overheid’ (pdf, 8.23 MB) van het A+O fonds Rijk, het CAOP en het Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden (GBIO) is opnieuw gedrukt. U kunt het boekje kosteloos bestellen bij het A+O fonds Rijk. Het onderzoek gaat in op de vraag of de invloedrijkheid van ondernemingsraden bij de overheid de afgelopen twee jaar is veranderd. Ook is gekeken welke factoren de mate van invloed verminderen of verhogen.

Lees meer…
Twitter Facebook LinkedIn
Subsidies voor werkervaringsplaatsen…
Als u iemand in dienst neemt die minimaal een half jaar werkloos is, kunt u subsidie aanvragen bij het A+O fonds Rijk. De regeling geldt ook voor kandidaten met een hieraan gelijkgestelde status, zoals arbeidsgehandicapten, vluchtelingen, jongeren onder 23 jaar en herintreders. Voorwaarde is wel dat u de kandidaat boven formatie aanstelt. De subsidie voor loonkosten bedraagt maximaal 12.000 euro. Ook is per kandidaat 3.000 euro subsidie beschikbaar voor scholing en ontwikkeling.

...en voor arbeidsmarktprojecten
Hebt u een goed idee om de arbeidsmarkt, werkgelegenheid en scholing in de sector Rijk te verbeteren? Het A+O fonds Rijk nodigt u uit om uw ideeën voor een arbeidsmarktproject in de sector aan ons voor te leggen. Wellicht komt u in aanmerking voor een subsidie van maximaal 75 procent van de projectkosten. Loonkosten zijn deels subsidiabel.
U kunt de mogelijkheden eerst met ons bespreken of een conceptaanvraag voorleggen.

Lees meer …
 
Twitter Facebook LinkedIn
Initiëren, coördineren, stimuleren en ontwikkelen dat is de rol van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk). Het A+O fonds Rijk initieert vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsbeleid in de sector. Het fonds investeert nadrukkelijk in initiatieven die zijn gericht op de toekomst van het werken bij de Rijksdienst. Het A+O fonds Rijk draagt bij aan visievorming en biedt een proeftuin voor vernieuwende ideeën.
Nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Lange Voorhout 13 Postbus 556 2501 CN Den Haag (070) 376 57 59 info@aofondsrijk.nl www.aofondsrijk.nl